PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Her kan du læse vores persondatapolitik (GDPR).

 

PERSONDATAPOLITIK – OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

ALPHA CONTAINERS A/S er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

ALPHA CONTAINERS A/S

Vandvejen 7
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 13131732

Telefon: 70 21 01 24
Mail: [email protected]

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Tina Ruskjær på følgende måder:

 • På e-mail: [email protected]
 • På telefon: +45 70 21 01 24
 • Ved brev: ALPHA CONTAINERS A/S, Vandvejen 7, Niveau 4, 8000 Aarhus C, att.: Tina Ruskjær

3. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • IT-sikkerhed – IP-adresser logges midlertidigt i 15 minutter for at sikre imod bruteforce-forsøg på loginside til backend, samt for at blokere brugere der forsøger at tilgå sider der ikke eksisterer.
 • Alle henvendelser vi modtager via vores tilbudsformular lagres minimum indtil der er afsendt tilbud fra ALPHA CONTAINERS A/S, dog i maksimum 120 dage, hvorefter de slettes permanent.
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Give besøgende mulighed for livechat
 • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. ALPHA CONTAINERS A/S har valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://www.alphacontainers.dk/.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ip-adresse.
 • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelse, religion eller seksualitet.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Sendgrid, som er et email system. Denver, Colorado, USA.
 • Web Coders ApS, Tybrindvej 10 5592 Ejby. Web Coders ApS hoster hjemmesiden https://www.alphacontainers.dk/ . Her behandles data fra vores tilbudsformular, samt midlertidig behandling af ip-adresser i forbindelse med it-sikkerhed.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States. Google Analytics benyttes udelukkende til webstatistik, og vi har aktivt fravalgt at Google Analytics lagrer din ip-adresse, eller andre direkte personidentificerbare informationer.
 • MMCC.DK A/S , Brunbjergvej 10b, 8240 Risskov. MMCC.DK A/S hoster ALPHA CONTAINERS A/S´ mailløsning, og lagrer dermed alle indgående e-mails.
 • Hubspot, som er et CRM.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi overfører nogle få af dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Hubspot og Google LLC som alle er beliggende i USA.                                                                

Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, for alle virksomheder.

For Google, se mere på https://www.privacyshield.gov/ps/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De almindelige persondata ALPHA CONTAINERS A/S behandler stammer udelukkende fra brugernes egne indtastninger på https://www.alphacontainers.dk/ og undersider til denne.

Vi indhenter ikke data fra offentligt tilgængelige kilder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimum 120 dage når det gælder Live chat og forespørgsler på tilbud, og derefter slettes alt data permanent. For tilmelding til nyhedsbrev opbevares data så længe du er tilmeldt. For bestillinger lagres almindelige persondata i 5 år j.f. bogføringsloven.

9.  Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatisk profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.